Vejledning til hvordan man udformer en professionsetik

Få en grundig introduktion til, hvordan man som erhvervsskole kan udforme en politik, der kan forebygge og håndtere sexisme, seksuel chikane og krænkende handlinger.

Skrevet af Trine Rasmussen

Vejledning til hvordan man udformer en professionsetik

Erhvervsskolerne har en særlig rolle i det danske uddannelsessystem ved fra et tidligt tidspunkt i de unges liv at være både uddannelsesinstitution og bro til arbejdsmarkedet – og i nogle tilfælde også bosted. Alt sammen for en stor og differentieret gruppe unge mennesker, der for manges vedkommende gennemgår nogle skelsættende udviklingsår, hvor de blandt andet …

Vejledning til hvordan man udformer en professionsetik Læs videre »

Tillægsspørgsmål til trivselsmålinger

Skrevet af Christina Øager

Tillægsspørgsmål til trivselsmålinger

Arbejdstilsynet foreskriver, at krænkende handlinger ikke må forringe de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt, og at arbejdsgiver skal iværksætte effektive tiltag således, at der ikke sker en forringelse af de ansattes fysiske eller psykiske sundhed. Derfor opfordrer Boss Ladies til at erhvervsskoler og virksomheder inkorporere spørgsmål i deres trivselsundersøgelser, der udfolder …

Tillægsspørgsmål til trivselsmålinger Læs videre »

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale

En analyse af udvalgte erhvervsskolers digitale rekrutteringsmateriale til brug for alle, der ønsker et inkluderende og attraktivt rekrutteringsmateriale.

Skrevet af Christina Øager

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale

Erhvervsskoler over hele landet ønsker at tiltrække en større og mere divérs gruppe elever. Derfor er det oplagt at se nærmere på erhvervsskolernes rekrutteringsmateriale for at sikre, at den rette elevgruppe kan spejle sig i det materiale, der er til rådighed. Metoden: Analysen tager afsæt i de metoder og resultater, som IT-Universitetet (ITU) har skabt …

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale Læs videre »

Vejledning til, hvordan man etablerer et godt kvindeligt fællesskab på erhvervsskolerne

Skrevet af Nina Bram

Vejledning til, hvordan man etablerer et godt kvindeligt fællesskab på erhvervsskolerne

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med at skabe mere netværk på erhvervsskolerne? En håndværksuddannelse åbner dørene til et spændende og forskelligartet arbejdsliv, en god karriere, og ikke mindst et arbejdsliv med stor jobsikkerhed. Således står Danmark i dag til at mangle op mod 17.000 kvalificerede faglærte inden for bygge-, anlægs- og installationsbranchen allerede i …

Vejledning til, hvordan man etablerer et godt kvindeligt fællesskab på erhvervsskolerne Læs videre »

Vejledning: Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane

Seksuel chikane og krænkelser leder for alt for mange kvindelige håndværkere og erhvervsskoleelever til mistrivsel og frafald. Boss Ladies guider jer til, hvordan I kan forebygge og håndtere udfordringerne på jeres skole eller virksomhed.

Skrevet af Mathilde Valsgaard Hansen

Vejledning: Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane

Boss Ladies har gennem en årrække arbejdet med kvinder i mandsdominerede fag. De erfaringer, vi har gjort, har vi omsat til helt konkrete og håndgribelige guidelines til, hvordan erhvervsskoler og virksomheder kan arbejde med seksuel chikane. I denne artikel klæder vi jer derfor på med vigtig viden og en række konkrete anbefalinger til, hvordan I …

Vejledning: Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane Læs videre »

Scroll to Top