Guideline

Kend dine rettigheder og få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du er gravid.

Som gravid kan du oftest sagtens fortsætte dit arbejde, men der er et par ting, som dig og din arbejdsgiver skal være opmærksomme på. Denne side er en vejledning til dig, der er gravid eller ammende på dit arbejde. Formålet er at du kender dine rettigheder på området og at du i dialog med din arbejdsgiver kan sikre et arbejdsmiljø, som ikke er til skade for dit foster eller nyfødte barn.

Disse guidelines er lavet i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, januar 2023

Kend retningslinjerne og dine rettigheder

I Boss Ladies har vi gennem årene haft mange ambassadører, der har udvidet familien, både som lærlinge og faglærte indenfor bygge-, anlægs- og installationsbranchen, de maritime fag og industriens fag. Det kan sagtens lade sig gøre at forene ens drømme for familielivet med en karriere indenfor disse fag. Samtidigt har vi i Boss Ladies erfaret, at nogle virksomheder ikke har prøvet at have en gravid eller ammende medarbejder og ikke er opmærksomme på, om der er særlige forhold, der gør sig gældende.

Formålet med denne vejledning er, at du som gravid eller ammende bliver bevidst om retningslinjerne og dine rettigheder på området. Det er vigtigt at slå fast, at din arbejdsgiver har ansvaret for at sikre et arbejdsmiljø, der er sikkert for dit foster eller nyfødte barn. Det er en del af arbejdsmiljøloven.

Du og din arbejdsgiver kan søge mere information og vejledning på www.gravidmedjob.dk, som er udviklet i samarbejde med BFA.

Nedenstående liste er punkter, som du selv skal være opmærksom på under graviditeten:

 • Giv din arbejdsgiver besked om din graviditet: Først når du har givet din arbejdsgiver besked om din graviditet, kan de tage højde for hvilke arbejdsopgaver, du kan udføre. Det er derfor væsentligt, at du informerer din arbejdsgiver om din graviditet – helst så tidligt som muligt.
 • Tal med din arbejdsmiljørepræsentant: Tal med din arbejdsmiljørepræsentant om din graviditet. Din arbejdsmiljørepræsentant kan vejlede dig i forhold til dit arbejdsmiljø under din graviditet
 • Lyt til din krop: Vær opmærksom på, hvordan din krop bliver påvirket af dine arbejdsopgaver. Hvis du er udfordret eller får ondt af nogle af dine arbejdsopgaver, så sig det højt til din arbejdsgiver, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller en anden kollega, du er tryg ved.

Her kan du få yderligere råd og vejledning

Arbejdspladsvurderingen til gravide på din arbejdsplads. Det er et krav fra Arbejdstilsynet, at der laves en arbejdspladsvurdering (APV) for gravide på arbejdspladsen. Hvis den ikke eksisterer, kan du gøre din arbejdsgiver opmærksom på kravet. Ellers skal du kontakte Arbejdstilsynet eller din fagforening.

Egen læge: Din egen læge følger dig i din graviditet. Ved første graviditetsundersøgelse i uge 6-10 skal lægen spørge ind til dit erhverv, hvorfor det inden 1. graviditetsundersøgelse hos lægen er en god ide, at du har tænkt over, hvilke arbejdsopgaver du varetager.

Arbejds- og miljømedicinsk klinik: Man kan som gravid blive henvist til individuel risikovurdering ift. arbejdet. Der er en arbejdsmedicinsk afdeling i hver dansk region, og man kan henvises via egen læge eller sin fagforening. Derudover har de fleste afdelinger en hotline, hvor man kan henvende sig, hvis man har spørgsmål til arbejdsmiljøet (se de arbejdsmedicinske klinikkers hjemmesider).

www.gravidmedjob.dk: Hjemmeside lavet i samarbejde BFA med råd om arbejdsmiljø under graviditeten og vejledning til arbejdsgiver i at udforme en APV for gravide.

Guideline

Sådan sikres et godt arbejdsmiljø for gravide og ammende

Nedenstående liste er nogle ting i dit arbejde, som er mistænkt for at kunne påvirke graviditeten. Listen er ikke udtømmende, men er de påvirkninger som oftest ses i bygge-, anlægs- og installationsbranchen, de maritime fag og industriens fag. Hvis du vil se den fulde liste, kan du læse den her på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Vær opmærksom på, at det er generelle retningslinjer, og at der under alle graviditeter kan være individuelle forhold, man skal være opmærksom på. Rådfør dig hos egen læge, hvis du oplever gener i din graviditet.

 1. Tunge løft
  1. Det anbefales, at den gravide ikke har enkeltløft over 15kg. Løft på 10-15 kg bør reduceres og den samlede daglige løftemængde bør ikke overstige 1 ton. Grundet mavens tiltagende størrelse og deraf større rækkeafstand kan det være nødvendigt at reducere løftebyrden yderligere i slutningen af 2. trimester.
 2. Gående/stående arbejde
  1. Fra 4. graviditetsmåned skal arbejdet tilrettelægges, så den gravide kan veksle mellem at have stående/gående arbejde og siddende arbejde. Det siddende arbejde skal være jævnt fordelt over arbejdsdagen, og det anbefales, at man som gravid højst arbejder stående/gående 1½ time ad gangen. Hvis der ikke er noget siddende arbejde, bør den gravide i stedet have pause. Aflastningsperioderne (dvs. det siddende arbejde eller pausen) bør vare omkring ½ time og samlet bør den gravide ikke arbejde stående/gående mere end 4 timer om dagen. Behovet for aflastning stiger op gennem graviditeten.
 3. Kemisk påvirkning
  1. Der er flere forskellige stoffer, du skal være opmærksom på, hvis du arbejder med det som gravid, herunder stoffer, der er fosterskadelige, kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Typiske problemområder kan være opløsningsmidler f.eks. terpentinmaling og træbehandlingsprodukter, stoffer der afgasser/afdamper, stoffer med ftalater, tungmetaller f.eks. kviksølv eller bly, konserveringsmidler og svejserøg.
 4. Støj
  1. Gravide må fra 20. graviditetsuge ikke udsættes for kraftig støj (<85 dB) med lavfrekvente bidrag (<500 Hz) gennem længere perioder af arbejdsdage.
 5. Stråling
  1. Både ved udsættelse for ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling (fx i forbindelse med modstandssvejsning eller elektrosvejsning) skal der laves en individuel vurdering og tages nødvendige foranstaltninger, så den gravide ikke udsættes udover fastlagte grænser (se Arbejdstilsynets vejledning for gravide og ammende).
 6. Stigearbejde
  1. Op igennem graviditeten, i kraft af at maven vokser og tyngdepunktet ændres, skal man være opmærksom på, at ens balance ændres, og derfor bør man ikke arbejde på stige i længere tid ad gangen.

Relaterede guidlines

Scroll to Top