Guideline

Få gode idéer til hvordan du gennem arbejdet med arbejdspladskultur og sexisme kan højne trivslen blandt dine medarbejdere

Undersøgelser afslører, at der er store udfordringer med unges kønsstereotype uddannelsesvalg, blandt andet fordi vejledningen ofte påvirkes af den unges køn – også i meget større grad, end vejlederne selv er bevidste om.

Derfor indeholder denne guide centrale refleksioner og øvelser, der kan udfordre uddannelsesvejledernes praksis og sikre, at formålet om at brede uddannelsesmuligheder ud for de unge sker uafhængigt af de unges køn.

Kilde: Udvalget om Ligestilling i Dagtilbud og Uddannelse, 2017 & Institut for Menneskerettigheder, 2013

Guideline

Sådan bliver du bedre til at vejlede på baggrund af talent og interesser – fremfor køn

 1. Bryd med forestillingen om, at der er særlige uddannelser for drenge og piger
  1. Bliv opmærksom på de kønsstereotyper, som præger samfundet – og som også præger mennesker og vejledere. Jo mere viden du har om det kønsstereotype uddannelsesvalg og –arbejdsmarked og dine egne kønsstereotyper, jo nemmere får du ved at frigøre dig, så du kan præsentere de unge for uddannelsesmuligheder, der kan udfordre deres egne kønstraditionelle tanker om uddannelser
  2. Forsøg at se dit kontor og dit vejledningsmateriale med nye øjne. Er der noget kønstraditionelt over de plakater, du har hængende på dit kontor eller det materiale, som eleverne får udleveret enten ift. billeder eller beskrivelserne af uddannelserne eller jobfunktionen
 2. Tag afsæt i elevernes kompetencer og interesser – ikke køn
  1. En undersøgelse fra EVA pegede på, at de medvirkende vejledere vurderede, at unge med identiske kompetencer og interesser passede hhv. bedst til at blive social- og sundhedshjælper, når de var piger og omvendt, at de passede bedst til at blive mekanikere eller murer, når de var drenge. Forsøg derfor at observere din sprogbrug og, at de muligheder, du hhv. udbreder eller indsnævre for eleven, er møntet på kompetencer og interesser fremfor køn
 3. Hav fokus på arbejdsfunktioner fremfor jobtitler og prøv så vidt muligt at få eleverne til at prøve kræfter med noget uvant
  1. Jobtitler giver oftest adgang til en meget begrænset forståelse af, hvad jobbet egentlig går ud på. Det er f.eks. de færreste, der ved, hvor højteknologisk og matematisk uddannelsen som sygeplejerske er, fordi mange fejlagtigt tænker, at det primært kræver et stort ”omsorgsgen”. Udvælg nogle af de jobs, du kender mindst til og forsøg at blive klogere på, hvad der ligger bag jobtitlen, så du kan nuancere disse bedst muligt for dine elever
  2. Undersøgelser peger på, at udfordringen for piger i forbindelse med deres uddannelsesvalg især tager sit udspring i, at de 1) ikke ved, hvad de interesserer sig for og 2) ikke ved, hvad de er gode til. Derfor er det ekstra vigtigt at være opmærksom på at have en åben tilgang til eleven, teste metoder af til at blive klogere på de unges interesser og stille muligheden op omkring at komme ud og afsøge feltet – fx ved at komme i praktik indenfor et af de områder, hvor de ikke har den store viden eller erfaring
 4. Brug rollemodeller i din vejledning
  1. Rigtige mennesker i rigtige jobs er det bedste vejledningsmateriale – især når det kommer til at bryde med det kønsstereotype uddannelsesvalg. Mennesker, der kan fortælle om konkrete arbejdsopgaver, hvilket værd de føler, de bidrager med til samfundet og hvordan det er at være kønsminoritet

Relaterede guidlines

Scroll to Top