Om os

Om Boss Ladies

Med projektet Boss Ladies vil vi stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne, industriens og de maritime fag. Vi vil styrke den faglige stolthed hos de unge kvinder og bidrage til, at kvinderne opnår gode praktikforløb, og at trivslen øges på erhvervsuddannelserne og i branchernes virksomheder.

Vi vil udvikle nye metoder og viden i en branche, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent. Projektet vil således aktivere ny praksisviden om, hvordan vi skaber kulturændringer i brancher, som i dag hovedsageligt tiltrækker drenge og mænd.

Projektet er støttet af Villum Fonden, Danske Maritime, Grundejernes Investeringsfond, Byggeriets Uddannelser, DI Byggeri, Dansk El-Forbund, Tekniq Arbejdsgiverne, 3F, Dansk Metal, KL, Teknologipagten, Danske Malermestre, Blik & Rør, Dansk Industri, Malerforbundet.

Baggrund

Udfordringen står lige foran os: Om mindre end 10 år vil vi i Danmark mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbrancherne. Samtidig ved vi, at kun 10 procent af det samlede antal beskæftigede i brancherne er kvinder.

Samtidig med, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale i tiltrækning og fastholdelse af kvindeligt talent, ved vi, at en række centrale barrierer i dag spænder ben for piger og unge kvinders søgning mod bygge-, anlægs- og installationsfagene og i de maritime og tekniske fag. Ligeledes er der centrale barrierer, som står i vejen for de unge kvinders trivsel, talentudfoldelse og fastholdelse på erhvervsuddannelserne og ude i brancherne.

Boss Ladies er designet til at imødekomme de centrale udfordringer, kvinder i bygge-, anlægs- og installationsfagene oplever.

Se mere på vores hjemmeside: boss-ladies.dk

Scroll to Top