Test hinanden: Hvor går grænsen?

Elever på erhvervsuddannelserne skal beskyttes bedre mod seksuel chikane – både på deres uddannelse, og når de skal i lære i en virksomhed.

Derfor udbyder Boss Ladies denne øvelse, der skal sætte spot på problemerne omkring krænkende handlinger på mandsdominerede fag, og forhåbentligt lede til handling ift. at skabe bedre forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, sexisme og seksuel chikane. God fornøjelse.

Vejledning til øvelsen:

 1. Medarbejderne opdeles i mindre grupper, hvor gruppedeltagerne skiftes til at placere og kommentere udsagnene. Det er oplagt at udvælge nogle centrale udsagn at drøfte i plenum
 2. Placér nedenstående situationer i modellen ud fra følgende overvejelser:
  – Vurderer du, at handlingen er harmløs eller over grænsen?
  – Vurderer du, at man bør skride ind eller se igennem fingrene med handlingen?
 • En elev græder. Læreren giver eleven et knus
 • En faglærer klapper en elev i numsen og siger godt gået, da eleven fremviser sit færdiggjorte projekt
 • En lærepladsansvarlig fortæller om, hvor mange denne har haft sex med og hvilke steder
 • En faglærer står foroverbøjet over en elev for at hjælpe eleven med, hvordan man bruger en af maskinerne i værkstedet
 • En lærer tilføjer en elev som ven på Facebook
 • En dansklærer sidder og snakker med en elev på skødet
 • En leder roser en elevs udseende og tilføjer: ”Nogle gange ville jeg ønske, at jeg var 25 år yngre”
 • En faglærer går rundt med en t-shirt med meget stor tekst, hvor der står: ”Pik”
 • En faglærer hænger en kalender med letpåklædte damer op i klasseværelset
 • En ansat på skolen siger til en elev: ”De bukser sidder godt nok dejligt stramt”
 • En vejleder giver en elev skuldermassage
 • En faglærer skriver til en elev på elevens mobiltelefon om aftenen
 • To lærere sidder på lærerværelset og diskuterer, hvem af eleverne der er lækrest
 • En lærer beundrer en elevs mange tatoveringer og spørger, om eleven også har tatoveringer andre hemmelige steder
 • En lærer sender snapchats af sig selv på badeferie

3. Efter at grupperne har placeret alle situationerne og begrundet deres placering, bedes I vurdere: I hvilke af tilfældene ville I gå til nedenstående personer, og hvad ville I sige:
– Kollegaen, som optræder i den eventuelt grænseoverskridende situation
– En anden kollega
– Din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant
– Din leder

GODE RÅD TIL FACILITERING AF ØVELSEN

Skab et trygt miljø, hvor deltagerne har lyst til at ytre deres holdninger

Undgå enkle svar på komplicerede problemstillinger. Understreg fx at der ikke er noget rigtigt og forkert svar, og at de udvalgte udsagn er taget med, FORDI der er mange gråzoner som fagprofessionel, og det blandt andet er det, der gør det interessant at være fælles om at snakke om

Arbejd dialogbaseret så deltagernes forskellige tanker, udgangspunkter og tilgange høres og forstås og bliver en ressource i det videre arbejde med fx at udvikle en professionsetik for uddannelsesinstitutionen

NB. Øvelsen kan fx gennemføres på en personaledag eller temadag. Det kan være en fordel på forhånd at bede de ansatte om at indsende problemstillinger eller situationer, hvor der har været tvivl om håndteringen, eller hvor håndteringen ikke har været fyldestgørende for de involverede

Relaterede artikler

Scroll to Top