Sprogets magt

Vil vi lykkes med at skabe mere diversitet på erhvervsuddannelserne og tiltrække flere elever – heriblandt flere kvinder – til de mandsdominerede fag, kræver det blandt andet en kulturændring på erhvervsskolerne og i virksomhederne.

Derfor har Boss Ladies udviklet en øvelse til at kickstarte en diskussion om sprogets magt og hvilke ord, der skal på retræte.

Jeg ville jo egentlig gerne være håndværker, og jeg søgte også ind på teknisk skole allerede, da jeg var 16, men jeg kom aldrig rigtig videre, fordi “det var jo et mandefag

– STRUKTØRLÆRLING

Når vi taler om normer, bygger de ofte på et to-delt system, som fx., at når du er svag, så er du ikke stærk, der som udgangspunkt findes to kasser og intet midt imellem. Når vi taler om kønnede normer, drejer det sig om normer, der er afhængige af hvilket køn personen har, og altså hvilke forventninger vi fx. har til eleven. De kønnede normer ”sætter” sig i vores sprog og gør fx at særlige ord, værdier, interesser, fag eller beskæftigelser bliver opfatter som hhv. maskulint eller feminint

Vejledning til øvelsen:

1. Bed deltagerne om hver for sig at skrive alle de kønnede ord, som fx. “tøsefornærmet” eller det at “mande sig op”, de kan komme i tanke om ned på et stykke papir.
De får 5 minutters stilhed til øvelsen.

2. Facilitatoren tegner tre spalter på tavlen med overskrifterne: 1) positiv, 2) negativ, 3) neutral

3. Lad deltagerne på skift læse deres ord op og lad dem placere ordene i enten den positive, negative eller neutrale spalte med en kort begrundelse. Når alle deltagerne har placeret et par ord hver, og der så småt begynder at danne sig et mønster, er det oplagt at tale om mønstret og diskutere i plenum: 1) hvorfor det hænger sådan sammen og 2) hvilken betydning det mon har for både elever og ansatte på skolen, og den måde vi møder mennesker på.

GODE RÅD TIL FACILITERING

Skab et trygt miljø, hvor deltagerne har lyst til at ytre deres holdninger.

Undgå enkle svar på komplicerede problemstillinger. Understreg fx at der ikke er noget rigtigt og forkert svar, og at de udvalgte udsagn er taget med, FORDI der er mange gråzoner som fagprofessionel og det blandt andet er det, der gør det interessant at være fælles om at snakke om.

•Arbejd dialogbaseret så deltagernes forskellige tanker, udgangspunkter og tilgange høres og forståes og bliver en ressource i det videre arbejde med fx at udvikle en professionsetik for skolen.

Relaterede artikler

Scroll to Top