FGU: Kompetenceøvelse

Formål

Mange unge oplever tvivl og bekymring i forbindelse med uddannelsesvalg og fremtidsdrømme. For nogle bliver tvivlen og bekymringerne særligt store, fordi de har svært ved at se, hvad de er gode til, og hvordan deres kompetencer kan passe ind i et job eller en uddannelse. Øvelsen skaber dialog om personlige og faglige kompetencer, jobfunktioner og værdier i arbejdslivet. Øvelsen bliver brugt i forbindelse med Boss Ladies-oplæg på FGU-skoler, og nu kan du som underviser selv bruge øvelsen ved at følge nedenstående vejledning.

I øvelsen skal eleverne fordele forskellige kompetencer ud på fire professioner, mens de reflekterer over hvorfor de forskellige kompetencer passer til de forskellige professioner. I elevernes samtaler bliver det tydeligt, at det at være fx fysisk aktiv ikke blot er forbeholdt en tømrer, men også gør sig gældende for en pædagogisk assistent, frisør og salgsassistent. På samme måde kan det at være omsorgsfuld også sagtens sættes på en tømrer. Øvelsen bidrager dermed til at oversætte interesser og kompetencer til mulige job- og uddannelsesveje og hjælper eleverne til at reflektere over deres egne kompetencer, interesser og ønsker for et godt arbejdsliv.


Lærervejledninger


Materiale

Download det samlede materiale her

Dokument 1: Fire ark med fire forskellige professioner: tømrer, salgsassistent, frisør, pædagogisk assistent.
Download her

 

 

 

Dokument 2: To ark med 20 kompetencer, der skal klippes ud. Kompetencerne er delt op i:
– Personlige kvaliteter
– Faglige kompetencer
– Arbejdsfunktioner
– Bidrag til samfundet
Download her

 

 

Dokument 3: Et personligt kompetenceark, hvor eleverne kan skrive deres navn øverst og derefter sætte 5 kompetencer på dem selv.
Download her

 

 

 

Dokument 4 og 5: To ekstra dokumenter der giver mulighed for at lave sine egne kompetencer og professioner.
Download her

Øvelsen i praksis

 1. Inddel eleverne i grupper á 4-6 personer.
 2. Hver gruppe får udleveret dokumentet med de fire professioner samt arkene med de 20 forskellige kompetencer.
 3. De 20 kompetencer skal klippes ud, så alle kompetencerne kan placeres på dokumentet med de fire
  professioner.
 4. I samarbejde skal eleverne knytte 5 kompetencer på hver profession.
 5. Eleverne skal undervejs reflektere over og snakke med hinanden om, hvorfor de vælger hvilke kompetencer på hvilke professioner.
 6. Når eleverne har fordelt kompetencerne, samles klassen til en fælles opsamling.

Opsamling

 1. Gennemgå fire kompetencer i plenum, fx: fysisk aktiv, detaljeorienteret, kærlig, planlægge og organisering
 2. Spørg eleverne:
  – Hvilken profession kvaliteten passer til?
  – Hvorfor har de valgt at knytte kvaliteten til netop den profession?
  – Er der andre der har knyttet kvaliteten til en anden profession?Hvis der er flere bud, fx at fysisk aktiv passer til både tømrer og pædagogisk assistent, så dvæl ved det, og understreg at mange af de forskellige kompetencer netop kan knytte sig til flere professioner.
 3. Understreg hvordan professionerne indeholder mange forskellige kompetencer. Fx kan en tømrer også være kærlig i samarbejdet med kunder, og en frisør kan være fysisk aktiv, når personen står op og klipper kunder en hel dag.
 4. Bed eleverne snakke med deres sidemakker omkring hvilke kompetencer, der passer på dem selv. Hvis de har svært ved at finde nogle, kan de bede sidemakkeren om hjælp.
 5. Spørg eleverne om hvilke kompetencer de synes passer på dem selv. Snak om i hvilke erhverv de tror, at de kompetencer vil være gode at have.

Ekstra øvelse: Det personlige kompetenceark

Del dokument 3 ud til eleverne.

 1. Bed eleverne om skrive deres navn i det øverst felt
 2. Eleverne skal nu finde de kompetencer, som de synes passer til dem selv. De kan tage udgangspunkt i de 20 kompetencer fra den forrige øvelse, men de må også gerne finde på deres egne.
 3. Når alle eleverne har udfyldt dokumentet samles klassen til en fælles opsamling

Opsamling

 • Spørg eleverne om hvilke kompetencer de synes passer på dem selv
 • Snak om i hvilke erhverv de tror, at de kompetencer vil være gode at have.
 • Du kan opfordre eleverne til at medbringe kompetencearket til f.eks. optagelsessamtaler eller jobsamtaler.