Lær de centrale benspænd at kende for kvinder i de mandsdominerede fag

I denne video opstiller forsker Sabrina Vitting-Seerup de allermest centrale udfordringer i branchen. Udfordringer, som er skyld i, at så få piger og unge kvinder søger erhvervsskolens mandsdominerede fag og bliver fastholdt.

Benspændene tager udgangspunkt i de fortællinger, som vores mere end 300 Boss Ladies-ambassadører har delt, og danner også afsæt for de aktiviteter, som projektet udbyder til alt lige fra folkeskolelærere, elever og uddannelsesvejledere, til faglærere, erhvervsskoleledelse, virksomheder og til fagforeninger. Læs mere om benspænd her, og hvordan vi arbejder med dem i projektet.

Scroll to Top